Subscribe Now

Trending News

Danh mục: Cảnh quan – Sân vườn

Blog

Vườn tường đứng là gì? 

Nguồn: https://www.ambius.com/ Biên dịch: Thu Hà   Vườn đứng là một kỹ thuật được sử dụng để trồng cây trên một tấm treo thẳng đứng bằng cách sử dụng phương pháp thủy canh. Những cấu trúc độc đáo này có thể được đặt trên mặt…