Subscribe Now

Trending News

Danh mục: Dự án đã triển khai

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022 

Báo cáo công việc ngày 04/05/2022: Hoàn thiện lắp kính bể cá. Xây trát hoàn thiện bồn cây, bậc trên cùng. Đấu, thay đường bơm hút từ bể chứa. Hoàn thiện phần thô điện nước, đầu chờ. Xây định hình, đổ cát nền sân sau….

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 29/04/2022 

Báo cáo công việc 29/04/2022 Hoàn thiện đổ đất và cát vào các ô bồn. Hoàn thiện đầu chờ điện nước (nay đã làm việc và kết nối với điện thông minh). Hoàn thiện bê tông nền phần hiên. Kính hồ cá tạm hoãn do…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 26/04/2022 

Báo cáo công việc 26/4/2022 Xây nới tường điểm nhấn, hộp kỹ thuật máy bơm, trát hoàn thiện. Xây trát bậc tam cấp theo cốt cao độ: Hoàn thành 50%. Chống thấm đáy, láng tạo dốc bể cá. Đổ nắp bể lọc. Đổ cát tôn…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 20/04/2022 

Báo cáo công việc ngày 20/04/2022 Tiến hành xây dựng và chát trong ngoài. Xây tường thác, các bậc tam cấp. Phần công việc ngày tiếp theo Vì phần nước sạch cấp vào nhà bị doãng gioăng, rỉ nước và vị trí chồng lấn với…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 18/04/2022 

Báo cáo công việc ngày 18/04/2022 Dựng bạt bảo vệ, che chắn thi công. Tiến hành xây thành tường điểm nhấn, tường bể cá, bể lọc và đổ nền tam cấp,… Công việc ngày tiếp theo Hoàn thiện xây dựng thô. Tường chờ bệ tam…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 14/04/2022 

Báo cáo công việc ngày ngày 14/04/2022 Xây hoàn thiện phần hiên của sảnh. Đầm nền gia cố, tăng cường lớp xi măng gạch vữa khu hồ cá và bể lọc. Đi đầu chờ ống tuần hoàn hồ Koi. Đi đầu chờ điện chiếu sáng,…