Subscribe Now

Trending News

Danh mục: Cá Rồng

Cá Rồng Huyết Long
Cá Rồng

Cá Rồng Huyết Long 

1. Chilli Red Arowana – Huyết Long màu đỏ ớt Tất cả Huyết Long đều là các biến thể màu sắc tự nhiên có nguồn gốc từ hệ thống sông Kapuas ở Kalimantan. Dọc theo sông Kapuas, có các quần thể cá rồng siêu đỏ…