Subscribe Now

Trending News

Danh mục: Nhật Ký

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 22/06/2022 

Báo cáo nội dung thực hiện trong tuần (từ ngày 18/06/2022) Trồng định hình cây bụi. Hoàn thiện hệ thống tưới tự động. Hoàn thiện đầu chờ chiếu sáng. Hoàn thiện vận hành bể cá, bể lọc (nước lượt 1), đèn chiếu sáng bể. Công…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022 

Báo cáo công việc ngày 10/06/2022 Hoàn thiện cơ bản sân sau, cây cối, cỏ đã bám rễ, các thiết bị lắp đặt dự kiến vào ngày 18/06/2022. Sân trước Hoàn thiện lát đá marble sảnh. Bổ sung đánh bóng đá và trít mạch. Hoàn…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022 

Báo cáo công việc đã hoàn thiện ngày 03/06/2022 Tạm thời hoàn thiện sân sau: Hệ thống tưới nước tự động, cây xanh, bàn đá đã được sắp xếp vào vị trí, chuyển cột inox, hoàn thiện phần mái kính. Thiết bị đèn triển khai…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022 

Tiến độ hoàn thiện tổng thể Không gian sân sau: 80%KL, hiện chờ bên cung cấp đất khô để đổ nền và trồng cây hoàn thiện, phủ sỏi mặt, vệ sinh tổng thể, dọn trạc thải dứt điểm trong tuần này. Không gian sân trước:…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022 

Báo cáo công việc ngày 04/05/2022: Hoàn thiện lắp kính bể cá. Xây trát hoàn thiện bồn cây, bậc trên cùng. Đấu, thay đường bơm hút từ bể chứa. Hoàn thiện phần thô điện nước, đầu chờ. Xây định hình, đổ cát nền sân sau….