Subscribe Now

Trending News

Danh mục: Nhật Ký

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 26/04/2022 

Báo cáo công việc 26/4/2022 Xây nới tường điểm nhấn, hộp kỹ thuật máy bơm, trát hoàn thiện. Xây trát bậc tam cấp theo cốt cao độ: Hoàn thành 50%. Chống thấm đáy, láng tạo dốc bể cá. Đổ nắp bể lọc. Đổ cát tôn…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 20/04/2022 

Báo cáo công việc ngày 20/04/2022 Tiến hành xây dựng và chát trong ngoài. Xây tường thác, các bậc tam cấp. Phần công việc ngày tiếp theo Vì phần nước sạch cấp vào nhà bị doãng gioăng, rỉ nước và vị trí chồng lấn với…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 18/04/2022 

Báo cáo công việc ngày 18/04/2022 Dựng bạt bảo vệ, che chắn thi công. Tiến hành xây thành tường điểm nhấn, tường bể cá, bể lọc và đổ nền tam cấp,… Công việc ngày tiếp theo Hoàn thiện xây dựng thô. Tường chờ bệ tam…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 14/04/2022 

Báo cáo công việc ngày ngày 14/04/2022 Xây hoàn thiện phần hiên của sảnh. Đầm nền gia cố, tăng cường lớp xi măng gạch vữa khu hồ cá và bể lọc. Đi đầu chờ ống tuần hoàn hồ Koi. Đi đầu chờ điện chiếu sáng,…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 13/04/2022 

Báo cáo công việc sáng ngày 13/04/2022 Hoàn thiện mặt bằng khu vực xây dựng, tiến hành đầm nền bể cá vào ngày mai. Tập kết vật tư, đền chiều tiến hành xây bậc sảnh. Triển khai điện sân sau. Báo cáo công việc chiều…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 12/04/2022 

Nội dung công việc sáng ngày 12/04/2022: Đã đục tỉa các phần sảnh, nền, tường ốp đá không sử dụng. Tập kết đá và dọn trạc thải trong buổi sáng. Phần công việc buổi chiều: Vận chuyển đá ra bãi. Tập kết cây về vị…