Subscribe Now

Trending News

Chia sẻ kiến thức

Greenteck cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Ban công xanh

Greenteck cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ 

Đánh giá

Mỗi lần chăm sóc chúng tôi có báo cáo chi tiết như sau:

Chăm sóc cây banh công nhà chị Thủy

Công việc:

  • Tầng 1, tầng 2 nhặt lá úa thu hải đường, hệ thống vận hành tốt.
  • Tầng 3,4,5 cắt tỉa nhặt lá úa của cúc tần, dừa cạn hệ thống vận hành tốt, hoà nước bón phân kích ra mầm( lá)
  • Tầng 6 cắt tỉa lá dương xỉ đã bị hỏng, quét dọn sàn gỗ nhựa vì lá cây rụng nhiều.
  • Tầng 7 nhổ và làm sạch cỏ dại của hệ thống trồng rau.
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ
Greenteck chăm sóc bảo dưỡng cây xanh định kỳ

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENTECK
  • Văn phòng giao dịch: 1118 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hotline: 0968669776
  • Website: www.greenteck.vn

Bài liên quan