Subscribe Now

Trending News

Chia sẻ kiến thức

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022 

Báo cáo công việc đã hoàn thiện ngày 03/06/2022

  • Tạm thời hoàn thiện sân sau: Hệ thống tưới nước tự động, cây xanh, bàn đá đã được sắp xếp vào vị trí, chuyển cột inox, hoàn thiện phần mái kính.
  • Thiết bị đèn triển khai cùng sân trước.
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
Báo
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 03/06/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENTECK
  • Văn phòng giao dịch: 1118 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hotline: 0968669776
  • Website: www.greenteck.vn

Bài liên quan