Subscribe Now

Trending News

Chia sẻ kiến thức

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022 

Báo cáo công việc ngày 04/05/2022:

 • Hoàn thiện lắp kính bể cá.
 • Xây trát hoàn thiện bồn cây, bậc trên cùng.
 • Đấu, thay đường bơm hút từ bể chứa.
 • Hoàn thiện phần thô điện nước, đầu chờ.
 • Xây định hình, đổ cát nền sân sau.
 • Tập kết vật liệu đổ bê tông sân sau.
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 04/05/2022
Dự kiến công việc ngày tiếp theo

 • Đổ bê tông sân sau.
 • Định hình bậc bước, lối đi.
 • Cấp nước ngâm test bể (nếu khô keo).

 


CÔNG TY CỔ PHẦN GREENTECK
 • Văn phòng giao dịch: 1118 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Hotline: 0968669776
 • Website: www.greenteck.vn

Bài liên quan