Subscribe Now

Trending News

Chia sẻ kiến thức

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022 

Công trình Q60 Ciputra đang đi vào giai đoạn hoàn thiện

[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 15/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENTECK
  • Văn phòng giao dịch: 1118 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hotline: 0968669776
  • Website: www.greenteck.vn
Xem thêm  [Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội - Khởi công - 08/04/2022

Bài liên quan