Subscribe Now

Trending News

Chia sẻ kiến thức

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022 

Tiến độ hoàn thiện tổng thể

  • Không gian sân sau: 80%KL, hiện chờ bên cung cấp đất khô để đổ nền và trồng cây hoàn thiện, phủ sỏi mặt, vệ sinh tổng thể, dọn trạc thải dứt điểm trong tuần này.
  • Không gian sân trước: tập kết vật tư ốp lát trong tuần và triển khai thiết bị dần, hoàn thiện sơ bộ trong ngày 16/06/2022, lắp đặt chỉnh trang đến ngày 20/06/2022 để hoàn thiện công trình.
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022

Công việc dự kiến

Về việc lùi lịch thi công và chậm thi công thì lý do một phần thời tiết thất thường nên kéo theo một số vấn đề liên quan đến: Thợ, đất cát, quá trình thi công và chờ đợi một số nguyên vật liệu cần thiết,… Tuy nhiên, thời gian hoàn thiện sạch sẽ công trình chốt là ngày 20/06/2022.


CÔNG TY CỔ PHẦN GREENTECK
  • Văn phòng giao dịch: 1118 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hotline: 0968669776
  • Website: www.greenteck.vn

Bài liên quan