Subscribe Now

Trending News

Chia sẻ kiến thức

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển trai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022 

Báo cáo công việc ngày 10/06/2022

Hoàn thiện cơ bản sân sau, cây cối, cỏ đã bám rễ, các thiết bị lắp đặt dự kiến vào ngày 18/06/2022.

Sân trước

  • Hoàn thiện lát đá marble sảnh.
  • Bổ sung đánh bóng đá và trít mạch.
  • Hoàn thiện ốp lát phần bể, chân bệ đá tam cấp, mặt kimsa ấn.
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022
[Nhật ký dự án] Công trình Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 10/06/2022

Công việc tuần sau

  • Triển khai ốp đá bồn cây, tường trước cửa.
  • Sơn bả trám, vá hoàn trả màu theo kiến trúc hiện trạng.
  • Ốp đá tường làm điểm nhấn điểm nhấn (xin ý kiến chốt mẫu đá hoặc được chỉ định).
  • Nhập thiết bị đèn chiếu sáng, dịch chuyển cây cối,…

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENTECK
  • Văn phòng giao dịch: 1118 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Hotline: 0968669776
  • Website: www.greenteck.vn

Bài liên quan