Subscribe Now

Trending News

Thẻ: dọn

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 22/06/2022 

Báo cáo nội dung thực hiện trong tuần (từ ngày 18/06/2022) Trồng định hình cây bụi. Hoàn thiện hệ thống tưới tự động. Hoàn thiện đầu chờ chiếu sáng. Hoàn thiện vận hành bể cá, bể lọc (nước lượt 1), đèn chiếu sáng bể. Công…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 30/05/2022 

Tiến độ hoàn thiện tổng thể Không gian sân sau: 80%KL, hiện chờ bên cung cấp đất khô để đổ nền và trồng cây hoàn thiện, phủ sỏi mặt, vệ sinh tổng thể, dọn trạc thải dứt điểm trong tuần này. Không gian sân trước:…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 26/04/2022 

Báo cáo công việc 26/4/2022 Xây nới tường điểm nhấn, hộp kỹ thuật máy bơm, trát hoàn thiện. Xây trát bậc tam cấp theo cốt cao độ: Hoàn thành 50%. Chống thấm đáy, láng tạo dốc bể cá. Đổ nắp bể lọc. Đổ cát tôn…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 13/04/2022 

Báo cáo công việc sáng ngày 13/04/2022 Hoàn thiện mặt bằng khu vực xây dựng, tiến hành đầm nền bể cá vào ngày mai. Tập kết vật tư, đền chiều tiến hành xây bậc sảnh. Triển khai điện sân sau. Báo cáo công việc chiều…

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 12/04/2022 

Nội dung công việc sáng ngày 12/04/2022: Đã đục tỉa các phần sảnh, nền, tường ốp đá không sử dụng. Tập kết đá và dọn trạc thải trong buổi sáng. Phần công việc buổi chiều: Vận chuyển đá ra bãi. Tập kết cây về vị…