Subscribe Now

Trending News

Thẻ: vận chuyển

Nhật Ký

[Nhật ký] Dự án đã triển khai: Greenteck triển khai công trình cải tạo sân vườn tại Q60 Ciputra, Hà Nội – Chi tiết công việc ngày 12/04/2022 

Nội dung công việc sáng ngày 12/04/2022: Đã đục tỉa các phần sảnh, nền, tường ốp đá không sử dụng. Tập kết đá và dọn trạc thải trong buổi sáng. Phần công việc buổi chiều: Vận chuyển đá ra bãi. Tập kết cây về vị…